MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroDatas system uppgraderas med BankID-säker start

Uppgradering av BankID säker start

Från och med den 29 april uppgraderas MicroDatas system med BankID-säker start.

BankID-säker start verifierar användarens identitet för att säkerställa att det är samma person som försöker logga in eller signera dokument i digitala tjänster.

För att uppfylla säkerhetskraven blir BankID-säker start obligatoriskt för alla myndigheter, företag och organisationer som integrerar BankID i sina digitala tjänster. Denna åtgärd har implementerats i alla våra system och tjänster.

Inloggning och signering via mobilt BankID sker nu genom att skanna QR-koden innan verifiering, vilket höjer säkerhetsnivån.

Vid inloggning eller signering på mobila enheter, finns alternativet att välja ”Öppna på samma enhet”  istället för att skanna QR-koden.

För mer information om skanning av QR-kod, besök BankID:s hemsida

Vid eventuella frågor om inloggning eller signering med BankID, vänligen kontakta BankID:s support.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

BankID säkra meddelande MicroData