MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Härnösands kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Härnösands kommun tar steget mot effektivare och säkrare administration av personalhandlingar genom att välja MicroWeb Personalarkiv

Det är med stolthet vi meddelar att Härnösands kommun har valt att implementera MicroWeb Personalarkiv tillsammans med tillvalstjänsterna Automatisk Datafångst, WCF-tjänst (filöverföring), Mina Sidor och koppling till Addo Sign.

Vi vill rikta ett stort tack till Härnösands kommun för förtroendet. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en ännu effektivare och tryggare hantering av personaldokument.

Läs mer om Härnösands kommun på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Härnösands kommun