MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Eskilstuna kommun utökar sitt användande av MicroWeb

Eskilstuna kommun utökar sitt användande av våra tjänster med MicroWeb Personalarkiv

Sedan 2013 använder Eskilstuna kommun MicroDatas e-Arkiv för arkivering och återsökning av sina lönespecifikationer.

Kommunen väljer nu att utöka sitt användande av våra tjänster med mål att digitalisera hela processen för anställningsavtalet. Detta genom att koppla Vismas system ”Anställningsguiden” till MicroWeb Personalarkiv.

”Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans.”

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Eskilstuna kommun