MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

OKQ8 upphandlar MicroWeb som helhetslösning

Vi är glada att MicroData lyckats kvalificera sig som leverantör till OKQ8.

OKQ8 väljer efter ett upphandlingsförfarande att teckna avtal för MicroWeb som helhetslösning inom informationshantering för ytterligare 5 år för både Sverige och Danmark. Avtalet omfattar MicroDatas tjänster långtidsarkiv, mellanarkiv, avtalshantering och personalarkiv. OKQ8 har använt MicroWeb sedan 2015 men varit kund hos MicroData sedan lång tid tillbaka.

”Vi på MicroData har tillsammans med OKQ8 haft ett nära samarbete där vi satt upp ett personalarkiv som matchar deras behov. Över tid har vi dessutom utvecklat personalprocesser för att förenkla vardagen för dem. Vi är väldigt glada över det fortsatta samarbetet och ser fram emot att kunna hjälpa till ännu mera”
- Stina Nyman, Kvalitetssamordnare på MicroData
OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag och som drivs av att, tillsammans med sina medlemmar och kunder, vara med och påverka hela samhällets omställning till en hållbar morgondag. I Sverige har de 743 stationer över hela landet och de erbjuder produkter till industrier, sjöfart, verkstäder och jordbruk. 2012 gick OK-Q8 AB i Sverige och Q8 Danmark A/S samman och bildade OKQ8 Scandinavia.
Vi tackar OKQ8 för förtroendet och ser glatt fram emot vårt fortsatta samarbete!
Bild: OKQ8 Mediearkiv

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.