MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Mörbylånga Kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Mörbylånga kommun väljer MicroWeb Personalarkiv för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation.

Kommunens ambition är att nu och i framtiden vara en kommun som utvecklas, lever och växer.

Vi är glada att välkomna Mörbylånga som kunder!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.