MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Göteborgs Energi direktupphandlar MicroDatas tjänst MicroWeb e-Arkiv

Göteborg Energi har direktupphandlat e-arkiv för digitala allmänna handlingar.

Anbudet med MicroWeb e-Arkiv är bedömt att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga och bästa utifrån de utvärderingskriterier i direktupphandlingen. MicroWeb e-Arkiv löser därmed behovet av mellanarkiv hos Göteborg Energi. Detta då handlingar blir sökbara för verksamheterna och framtidssäkrade för leveranser till arkivmyndigheten. 

”MicroWeb e-Arkiv kommer ge oss verktygen för att hantera våra digitala dokument på ett optimalt sätt i den senare delen av deras livscykel. Att kunna hantera äldre information utifrån olika metadata, automatiskt konvertera till nya bevarandeformat och till sist leverera till vår arkivmyndighet enligt gällande standarder innebär ett lyft för vår dokumenthantering.” 

– Stefan Högberg, arkivansvarig vid Göteborg Energi

Göteborg Energi är göteborgarnas egna energibolag och ägs av Göteborg Stad. Förutom att skapa hållbara och trygga lösningar inom energi och stadsfiber så jobbar de även för ett större mål – ett hållbart Göteborg.

Mycket handlar om förnybar energi, smarta system och energieffektiva lösningar för boende, företag och transporter. Göteborg står inför en omfattande stadsutveckling med massor av spännande utmaningar och tillsammans med sina kunder vill Göteborg Energi gå längst fram i utvecklingen för en mer hållbar stad. Göteborg Stad förhållningssätt och energibolagets kärnvärden är grunden i deras uppförandekod som vägleder dem i det dagliga arbetet.

Kärnvärden hos Göteborg Energi är: ansvar, hållbarhet och utveckling. Detta är ord som genomsyrar allt de gör. Det påverkar även hur utformning av erbjudanden ska komma att se ut, bemötande av kunder och dessutom de investeringar som bolaget har för framtiden. De är också riktlinjer för hur Göteborg Energi agerar internt, hur de organiserar sig och även hur bolaget fungerar som arbetsplats.

Vi tackar Göteborg Energi för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

e-arkiv
Bild: Göteborg Energi Mediearkiv

MicroData – leverantör av MicroWeb E-Arkiv

MicroWeb e-Arkiv är ett mellanarkiv för bevarande av digital information. När nya system upphandlas blir det ofta kostnader för licenser och support för de gamla systemen. Dessutom är det en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte längre används aktivt. Ett alternativ är att ställa av systemet och exportera informationen till ett mellanarkiv.

MicroWeb e-arkiv