MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ta del av vårt inspelade webbinar

INSPELAT WEBBINAR

Digitalisera företagets HR-dokument med ett personalarkiv

Under detta webbinar går vi igenom fördelarna med digitalisering av HR-dokument. Vi tar även upp olika skanningsalternativ och ger er tips för att lyckas med införandet av ett digitalt personalarkiv.

Målet med webbinaret är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som företag kan gå till väga för att digitalisera era HR-dokument och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

Tillvägagångsätt för att digitalisera pappersarbetet

Vilket är det bästa skanningsalternativ för er?

Vinster med ett digitalt personalarkiv

Tips för ett lyckat införande


MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.  

LADDA NER WEBBINAR

Fyll i dina uppgifter eller mejla oss på info@microdata.nu så skickar vi dig länken på webbinariet.

Har du frågor om webbinariet?

Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG