MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ta del av vårt inspelade webbinar

INSPELAT WEBBINAR

Hur ni implementerar MicroWeb Personalarkiv

Under detta webbinar får ni en övergripande bild av projektinförandet av MicroWeb Personalarkiv. Vi pratar om vad som förväntas av kund och MicroData för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt, samt bidra med en större förståelse av alla steg i processen som leder fram till användande av MicroWeb Personalarkiv. Vi tar även upp hur ni kan digitalisera era befintliga personalakter och hur tillkommande personaldokument ska hanteras.

Innehåll

Hur gör ni er av med ert pappersarkiv?

Hur digitaliserar ni era befintliga personalakter

Hur hanteras tillkommande personaldokument?

9 steg för införande av MicroWeb Personalarkiv

Tips för ett lyckat införande

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.  

LADDA NER WEBBINAR

Fyll i dina uppgifter eller mejla oss på info@microdata.nu så skickar vi dig länken på webbinariet.

Har du frågor om webbinariet?

Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG