MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Lernia AB ansluter sig till samtyck.se

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia väljer samtyck.se som en viktig del i sitt GDPR-arbete. Från och med januari i år har Lernia valt att använda sig av samtyck.se för insamling och hantering av samtycken. 
Samtyck.se är en helhetslösning för att samla in och hantera samtycken i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

”Att arbeta långsiktigt, skapa tydlighet och säkerhet för både de registrerade och organisationerna, det är vad samtyck.se handlar om” 

– Anders Nordkvist, VD på MicroData.

Samtyckeshantering

En helhetslösning för insamling och hantering av samtycken. Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl. 

Samtyckeshantering