MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroData får tilldelning från Region Örebro Län

Region Örebro Län har upphandlat MicroWeb Personalarkiv som tjänst

Region Örebro län har efter upphandling tecknat avtal med MicroData för leverans av MicroWeb Personalarkiv. Avtalet innefattar leverans av MicroWeb Personalarkiv med signering, digitala processer och Automatisk Datafångst.

Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år. I avtalet finns även möjlighet för Region Örebro län att avropa skanning, klassificering och arkivering av befintliga ca 15 000 personalakter.

Region Örebro län strävar efter att vara en ledande region i arbetet med att dra nytta av digitaliseringens kraft och underlätta för dem de finns till för.

En del av Region Örebro läns strategiska inriktning gäller utvecklingen av mjuk infrastruktur:

Gemensamma standarder, system och begreppsmodeller att säkra interoperabilitet, att data ska kunna flöda effektivt mellan olika system och tjänster att den interna infrastrukturen fungerar det vill säga det finns rätt verktyg, teknik och support för medarbetarna.”

Genom att använda MicroWeb Personalarkiv som en del av deras digitala HR-arbete, är Region Örebro Län på god väg att nå sina mål att arbeta mer digitalt internt.

Vi på MicroData tackar Region Örebro län för det visade förtroendet och ser fram emot vårt samarbete!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.