MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ännu fler kommuner väljer MicroWeb Personalarkiv med tilläggstjänster!

MicroData hjälper till att digitalisera HR-avdelningars arbete

Många kommuner prioriterar idag sitt digitaliseringsarbete för att modernisera och effektivisera HR-avdelningens processer och arbetssätt – Ytterligare fyra kommuner använder nu MicroWeb Personalarkiv.

Allt fler har insett att de sparar väldigt mycket tid samt förbättrar sin säkerhet genom att digitalisera sitt arbete. Även den ökade trenden av distansarbete har medfört att efterfrågan och intresse för digital informationshantering prioriteras.

Många av MicroDatas befintliga kunder har nyligen utökat användandet av personalarkivet med våra tilläggstjänster. De tjänster som många ser ett stort behov av just nu är våra Digitala Processer, Automatisk Datafångst, kopplingar för signering och integrationer till rekryteringssystem.

Vi är glada att kunna hjälpa alla våra kunder att få en enklare arbetsvardag!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Kommuner