MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Ambea

Ambea är nöjda användare av MicroWeb Personalarkiv

Ambea såg behovet av att effektivisera sina anställningsprocesser och framför allt, att införa ett e-arkiv. Därför beslutade de år 2020 att upphandla ett digitalt personalarkiv för Ambea i Sverige.

”MicroData sågs som ganska ensamma om att ha en bra e-arkivslösning. Systemetet upplevdes som lättförståerligt och användarvänligt. Vi upplevde även er lösning för e-signering som enkel för både chefer och medarbetare”.

– Ingrid Björnsdotter, verksamhetsutvecklare på Ambea.

Införandet av MicroWeb Personalarkiv med digitala anställningsprocesser har varit lyckat redan från början och Ambea har redan sett positiva effekter trots att de endast har varit i gång sedan maj 2022.

Sedan införandet har Ambea minskat handläggningstiden för anställningsavtal med 50 timmar i månaden. Vidare har digitaliseringen bidragit med en ökad kvalitet samt en säkrare hantering och arkivering. Arbetet har dessutom blivit mindre plats- och personberoende. personberoende.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Ambea