MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroData fyller 50 år!

Vi firar 50 år av säker informationshantering!

I september 1972 registrerades MicroData Skandinavien AB som företag, vilket betyder att vi nu firar hela 50 år! MicroData har en lång historia bakom sig och gått från mikrofiche, till CD och nu ettor och nollor. Mycket har hänt under åren, vi har följt med i den digitala utvecklingen och tacklat många olika utmaningar.

Vi har utvecklat våra egna tjänster från grunden, förfinat dem och arbetar ständigt med utveckling av dem. Företaget har gått från några få anställda till att vara ett gäng på 23 duktiga medarbetare.

Idag hjälper vi över 100 organisationer med säker informationshantering och vi underlättar arbetsvardagen för många. I MicroWeb Personalarkiv finns till exempel hela 140 000 anställda från olika organisationer. Det finns mycket mer att berätta och därför intervjuar vi vår VD Anders Nordkvist som berättar mer om MicroData och företagets utveckling över åren.

MicroData firar hela 50 år, hur känns det att nå en sådan milstolpe?
– Det känns jättebra. Det är givande att hjälpa kunder att nå sina mål samt att hjälpa medarbetare att utvecklas.

Du tog över företag år 2004, hur har företaget utvecklats sedan dess?
– Vi har gått från att vara 7 medarbetare till 23. 2004 brände vi ner databaser på CD-skivor, nu har vi ett e-arkiv online i egna serverhallar som ger kunder stora vinster i form av säkerhet, kvalitet, compliance och tidsvinster.

Vilket steg i företagets utveckling har varit störst?
– Det var en svår fråga. Om jag bara får nämna ett steg så får det bli det när vi allesammans bestämde oss för att aktivt marknadsföra, sälja och utveckla personalarkiv och inte aktivt gå ut med fler erbjudanden, fast vi kan så mycket mer. Det har hjälpt oss att verkligen få genomslag hos kommuner, myndigheter och storföretag. Vi blev helt enkelt spetsigare mot en väl definierad målgrupp.

Hur ser du på MicroDatas framtid?
– Vi går djupare in i personalarkiv och växer till dess att vi nått en stor del av våra identifierade kunder. Under tiden kommer erbjudandet säkert att växa inom personalarkiv. Den resan kommer aldrig att ta slut. Kanske står nya länder på tur i framtiden.

Anders 50 år till hemsidan

MicroDatas VD, Anders Nordkvist

Vill du veta mer om MicroDatas historia? Läs mer här.  

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

MicroData fyller 50 år