MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Västra Mälardalens kommunalförbund

VMKF använder MicroWeb Personalarkiv och MicroDatas Automatiska Datafångst. Målet med skanningsprojektet är att få ett enhetligt digitalt arbetssätt och på så sätt få bort det fysiska arkivet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt under 2022.

”Digitalisera ert personalarkiv för säkrare och snabbare hantering av personalakter. Ni slipper småarkiv och papper utspridda i organisationen.”

– Löneavdelningen, VMKF

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Gemensamma standarder, system och begreppsmodeller att säkra interoperabilitet, att data ska kunna flöda effektivt mellan olika system och tjänster att den interna infrastrukturen fungerar det vill säga det finns rätt verktyg, teknik och support för medarbetarna.”

Västra mälardalens kommunalförbund