MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Eksjö kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Eksjö kommun väljer MicroWeb Personalarkiv för en effektiv administration och säker arkivering av personalhandlingar

Kommunen har valt MicroWeb Personalarkiv med tillval av tjänsterna Automatisk Datafångst,
WCF-tjänst (filöverföring), Mina Sidor, koppling till Visma Recruit och Visma Addo.  

Vi tackar Eksjö kommun för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

Läs mer om Eksjö kommun på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Eksjö kommun