MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroData stödjer Barncancerfonden i jul

Även i år stödjer MicroData Barncancerfonden som arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och familjer får den vård och stöd de behöver.

Varje år drabbas cirka 300 familjer av att ett barn får en cancerdiagnos. Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor. Barncancerfonden finansierar forskning med målet att alla cancerdrabbade barn ska överleva. Vi är stolta över att kunna vara en del av det.