MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroDatas integritetspolicy

MicroData värnar om din personliga integritet. Det gör vi genom att alltid sträva efter att ha en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar din personliga information och vad du har för rättigheter.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss om du har några frågor. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

1        Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Några exempel är foton, namn, personnummer, medlemsnummer, ljudfiler och filmer. Även olika slags elektroniska enheter, som IP-adresser är personuppgifter om den kan kopplas till en person.

1.1       Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som förekommer med personuppgifterna. Varje handling som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, strukturering, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

1.2       Vad är känsliga personuppgifter?

Enligt Dataskyddsförordningen är känsliga personuppgifter; uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

1.3       Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

MicroData Skandinavien AB med organisationsnummer 556569-2513 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

1.4       Var hämtar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar kommer från något av följande:

1.5       Kan andra komma åt dina personuppgifter?

Vi delar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

1.6       Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter hanteras och lagras inom EU.

1.7       Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive syfte.

1.8       Hur behandlar vi ditt personnummer?

Vi behandlar bara ditt personnummer för att säkert kunna identifiera dig, när det är nödvändigt.

1.9       Vad har du för rättigheter som registrerad?

Vi är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du begär utdrag ur registret kan vi behöva fler uppgifter för att kunna hantera din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du har även rätt att rätta till dina uppgifter ifall de skulle vara felaktiga.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften de samlats in
  • Om personuppgifterna behandlas olagligt
  • Om du invänder mot vår intresseavvägning, om din invändning väger tyngre än vårt intresse
  • Om du invänder mot behandling i direktmarknadsföringsändamål

Om vi har lagliga skyldigheter att hantera dina personuppgifter kan vi behöva neka till din begäran om radering.

Du har rätt till dataportabilitet om behandlingen av dina personuppgifter bygger på samtycke. I dessa fall har du rätt att få de uppgifter som rör dig som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

2        Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

  • Namn, mejladress och eventuella uppgifter om allergier för att hantera bokningar av seminarier och webbmöten
  • Kontaktuppgifter för att hantera kundserviceärenden
  • Cookies för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser

3        Vad är kakor?

Kakor eller cookies är textfiler som sparas i din webbläsare eller på din dator.

3.1       Vilka kakor använder vi?

MicroData använder följande kakor:

  • Sessionskakor, tillfälliga kakor som försvinner när du stänger din webbläsare eller dator)
  • Beständiga kakor, kakor som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut
  • Tredjepartskakor, kakor från en tredjepart, framförallt för analyser t.ex. Google Analytics.

Kakorna vi använder är till för att förbättra din upplevelse. Vi använder exempelvis kakor för övergripande analys och språk på vår webbplats.

3.2       Kan du själv styra över kakorna?

Ja, i din webbläsare kan du ändra inställningarna för användningen av kakor. Du kan till exempel blockera alla kakor, acceptera bara förstapartskakor eller radera kakor när du stänger av din webbläsare. Om du blockerar alla kakor kanske webbplatsen inte fungerar som den ska.

4        Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@microdata.nu

Ändringar kan ske i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid att nå på vår hemsida. Vid större uppdateringar kommer vi kontakta dig som kund så att du alltid vet vad som gäller.