MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Snart har även Oskarshamns kommun MicroWeb Personalarkiv

Kommunen har upphandlat Vismas HR-lösningar och MicroWeb Personalarkiv

Oskarshamns kommun har som mål att jobba mer digitalt och med hög grad av automation. Därför har man i samband med upphandling av HR- och lönefunktioner, även haft med personalarkiv som tillägg. Via Visma som vann upphandlingen, valdes MicroWeb Personalarkiv som lösning för digitala personalakter. 

Vi ser fram emot kommande samarbetet!

Läs mer om Oskarshamns kommun på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Oskarshamn kommun