MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Partille kommun väljer MicroWeb Personalarkiv med digitala signaturer

Partille kommun har hållbar utveckling som sin vision och väljer nu MicroWeb Personalarkiv med digitala signaturer.Med ett digitalt personalarkiv sparas tid, papper och utrymme. Personaldokument och personalakterna blir både digitala och överskådliga.

Förenklad personalhantering
MicroWeb Personalarkiv kommer på sikt bli ett digitalt mellanarkiv för alla Partilles personalakter. MicroWeb är kopplat till dokumenthanteringsplanen och gallrar enligt regler för respektive dokumenttyp. När en anställd slutar flyttas personalakten till slutarkivet. MicroWeb bidrar även med väsentlig förenkling för chefer i form av digitala mallar och formulär. Med dokumentmallar, processtöd och digital signering blir till exempel processen för anställning både lättare och säkrare för chefer, medarbetare, HR- och löneavdelningen.

Referenser Partille kommun

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.