MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Vi stödjer Barncancerfonden i jul

Istället för julklappar är vi även detta år med och stödjer kampen mot barncancer i jul.

Varje år drabbas cirka 300 familjer av att ett barn får en cancerdiagnos. Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med drygt en miljard kronor.

Den direkta kontakten med cancerdrabbade barn och föräldrar sker genom sex regionala barncancerföreningar. Tillsammans kan barncancerföreningarna och Barncancerfonden arbeta effektivt både med direkta insatser på lokal nivå och med övergripande frågor inom forskning, vård, utbildning och information.

Mer information om Barncancerfonden hittar du på deras hemsida www.barncancerfonden.se