MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Skellefteå kommun väljer MicroWeb för arkivering

Skellefteå kommun utvecklas och växer. Vi är glada att få vara med och hjälpa dem med digitaliseringsarbetet.

e-Arkiv

MicroWeb e-Arkiv är ett mellanarkiv för bevarande av digital information. När nya system upphandlas blir det ofta kostnader för licenser och support för de gamla systemen. Dessutom är det en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte längre används aktivt. Ett alternativ är att ställa av systemet och exportera informationen till ett mellanarkiv.

e-Arkiv
Skelleftea