MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Uppdatering i MicroWeb Mina Sidor!

Nu är det enklare för våra kunder att skicka påminnelser i Mina Sidor

Vi har gjort en uppdatering i Mina Sidor som ska underlätta hanteringen av påminnelser. Numera går det att skicka en påminnelse genom ”skicka om länk-knappen” oavsett om länken gått ut tidigare eller ej.

Användare kan nu också på samma sätt, enkelt skicka en extra påminnelse om dokument som skickats för signering men inte besvarats.

Vid knapptrycket förlängs giltighetstiden på den aktuella länken. På så sätt får den signerande parten en ny möjlighet att skriva under digitalt.

Vi hoppas att ni uppskattar vår uppdatering i Mina Sidor!

Mina sidor bild

Bild: Stock Photo

MicroData – Mina Sidor

I Mina Sidor samlas all information på en plats. Användare får en tydlig upplevelse eftersom endast nödvändig information finns tillgänglig. Gränssnittet skapar en lättarbetad miljö och är speciellt utformad för sällananvändare, såsom chefer och medarbetare. Det som visas kan till exempel vara delar av ett arkiv, ett formulär, processöverblick eller möjlighet att ladda upp filer. Mina Sidor är responsivt och kan därför användas i alla olika enheter.

Mina sidor