MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Tingsryds kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Tingsryds kommun väljer MicroWeb Personalarkiv för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation

Kommunen har valt MicroWeb Personalarkiv med tillval av tjänsterna Automatisk Datafångst,
WCF-tjänst (filöverföring) och Mina Sidor.  

Vi tackar Tingsryds kommun för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

Läs mer om kommunen på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Tingsryds kommun