MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Därför ska ni förnya era samtycken innan 25:e maj!

digital samtyckeshantering

Vi lanserar en ny tjänst för samtyckeshantering som hjälper organisationer att följa de nya kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Den 25:e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) av dataskyddsförordningen.  I samband med den nya förordningen stärks kraven för hur samtycken ska vara utformade.

Samtyckeshantering

En helhetslösning för insamling och hantering av samtycken. Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl. 

Samtyckeshantering
digital samtyckeshantering