Vi vill välkomna våra nya medarbetare på MicroData

MicroData nyanställd personal

Varmt välkomna Karolina, Jakob och Jimmy!

Till vår IT-avdelning vill vi hälsa varmt välkommen – gånger två.

Våra nya medarbetare på IT är Jakob Andersson och Jimmy Bergman.
Både Jakob och Jimmy kommer att arbeta som systemutvecklare hos oss.

På marknadsavdelningen säger vi varmt välkommen till vår marknadsförare Karolina Donnerot.