Autentisering med BankID

Ni vet väl om att ni kan använda mobilt BankID i våra tjänster!

Du kan exempelvis använda BankID för inloggning i MicroWeb eller för dokumentgodkännande i en godkännandeprocess.

Det finns flera olika valmöjligheter för autentisering. Du kan bland annat använda BankID, användarnamn & lösenord samt tvåstegsverifiering med sms för att verifiera att du är du.