MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
11 november

REPRIS - KOSTNADSFRITT WEBBINAR​

Koppla era HR-system till det digitala personalarkivet

Upptäck möjligheter och fördelar med att integrera MicroWeb Personalarkiv mot er HR-avdelnings olika verksamhetssystem. Förenkla användandet, minska utbildningsbehovet och få ökad självservice och inte minst spara tid genom att göra MicroWeb Personalarkiv till en samlingsplats för din organisations personalinformation.

Vår IT-chef Christian Nilsson och vår kundansvarige säljare Alfred Nordkvist kommer under detta webbinar att prata om hur en till synes enkel integration underlättar och sparar tid för er verksamhet och användare av systemet. De kommer även förklara vikten av personalarkivet och prata om hur det kan integreras mot andra system, intranät och hemsidor. Ni kommer dessutom få ta del av tips och råd utifrån lärdomar från verkliga projekt.

Målet med detta webbinar är att ge en övergripande bild av hur MicroWeb Personalarkiv kan komplettera HR:s verksamhetssystem och stötta er i arbetsvardagen.

Innehåll

Varför digitalt personalarkiv?

Hur kan personalarkivet integreras mot andra system, intranät och hemsidor?

Kontroll över all information från olika system

Flexibel arkitektur kring integrationer

Integrationer med befintliga verksamhetssystem

Kundexempel

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR i en organisation som påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Koppla personalarkivet mot andra system

DATUM: 11 november

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG