MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för dig inom privat sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Hur ni lyckas digitalisera företagets anställningsprocesser

För många företag är anställningsprocessen den första process som digitaliseras. Inför digitaliseringen kan det uppstå funderingar kring vad behövs för att lyckas ställa om från en analog process till digital variant? Vilka fallgropar finns och vad är viktigt att tänka på?

En digital anställningsprocess underlättar vid rekrytering och effektiviserar HR-arbetet samtidigt som det ökar säkerheten och minskar risken för informationsförlust. Det blir också lättare för er att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, GDPR och andra lagar. 

Under webbinariet ger vi er konkreta lösningar och visar ett praktiskt exempel på hur en digital anställningsprocess går till. Vi går vi även in på hur en av våra kunder har lyckats minska handläggningstiden per anställning från 33 minuter till 9 minuter och samtidigt minskat pappersmängden med 95%.

Målet är att inspirera er att se över er nuvarande anställningsprocess och öka digitaliseringen i ert företag.

Innehåll

Vilka utmaningar möter våra kunder?

Demo på en digital anställningsprocess

Hur styrs processen?

Vinster med den digitala anställningsprocessen

Kundexempel

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med HR och vill ta en aktiv roll i att digitalisera HR-arbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

DATUM: 14 mars 2024

TID: 14.00-14.45

PLATS:  Digitalt

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten Univid där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta hilde.groenewegen@microdata.nu

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

Jonas Wågenberg

ANDRA RELATERADE EVENEMANG