MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för
dig som jobbar
på ett företag

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Hur ni lyckas digitalisera företagets anställningsprocesser

För många företag är anställningsprocessen den första process som digitaliseras. Inför digitaliseringen kan det uppstå funderingar kring vad behövs för att lyckas ställa om från en analog process till digital variant? Vilka fallgropar finns och vad är viktigt att tänka på?

En digital anställningsprocess underlättar vid rekrytering och effektiviserar HR-arbetet samtidigt som det ökar säkerheten och minskar risken för informationsförlust. Det blir också lättare för er att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, GDPR och andra lagar. Dessutom blir dokumenten spårbara, sökbara och säkert arkiverade.

Under webbinariet ger vi er konkreta lösningar och visar ett praktiskt exempel på hur en digital anställningsprocess går till. Under webbinariet går vi även in på hur en av våra kunder har lyckats minska handläggningstiden per anställning från 33 minuter till 9 minuter och samtidigt minskat pappersmängden med 95%.

Målet är att inspirera er att se över er nuvarande anställningsprocess och öka digitaliseringen i ert företag.

Innehåll

Vilka utmaningar möter våra kunder?

En digital anställningsprocess – praktiskt exempel

Hur styrs processen?

Vinster med den digitala anställningsprocessen

Kundexempel

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR på ett företag och som påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Anställningsprocesser

DATUM: 17 november

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG