MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
för dig inom
privat sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Digitalisera företagets HR-dokument med ett personalarkiv

Allt fler företag har fått upp ögonen för nyttorna kring digitalisering av sina HR-dokument och ser stora besparingar med införandet av digitala personalarkiv. Ett digitalt personalarkiv hjälper företag att effektivisera arbetet och ger utrymme till fokus på själva kärnverksamheten. Att digitalisera företagets HR-arbete minskar inte enbart risken av informationsförlust utan ökar även produktivitet och minimerar pappershantering i processer och arbetsflöden. Med ett digitalt personalarkiv är det också lättare att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi kommer under detta webbinar gå igenom fördelarna med digitalisering av HR-dokument samt tala om olika skanningsalternativ och ge tips för att lyckas med införandet av ett digitalt personalarkiv.

Målet med webbinaret är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som företag kan gå till väga för att digitalisera era HR-dokument och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

Tillvägagångsätt för att digitalisera pappersarbetet

Vilket är det bästa skanningsalternativ för er?

VINSTER MED ETT DIGITALT PERSONALARKIV

Tips för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR på ett företag och påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Webbinar företag HR

DATUM: 20 oktober

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG