MicroData nyanställda

Vi vill välkomna våra nya medarbetare på MicroData

Varmt välkomna Karolina, Jakob och Jimmy!
Till vår IT-avdelning vill vi hälsa varmt välkommen – gånger två.