MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Nyheter

Våra nyheter

Ambea

KUNDCASE: Ambea

Sedan införandet av MicroWeb Personalarkiv har Ambea minskat handläggningstiden för anställningsavtal med 50 timmar/månad.