MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Hilde Groenewegen

Välkommen Sara!

Vi hälsar vår nya praktikant Sara varmt välkommen till vårt team. Sara studerar på Affärshögskolan i Örebro och kommer att hjälpa oss på vår säljavdelning.