Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

1 september 2018 började Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning att gälla i Sverige. Det innebär att det inte längre är möjligt att ingå avtal muntligt med en telefonförsäljare om det är försäljaren som kontaktar konsumenten. Kravet på skriftlighet utesluter inte att konsumenten godkänner anbudet elektroniskt, t.ex. genom e-post eller sms.

 

Få hjälp med avtalshantering

MicroWeb Avtalshantering är en komplett tjänst för att hantera olika sorts avtal. I tjänsten kan ni upprätta avtal, offerter och andra dokument utifrån era beslutade mallar. Upprättade eller uppladdade dokument kan skickas iväg för godkännande eller digital signering. Tjänsten kan hantera era processer för avtalstecknande eller offerthantering oavsett hur dessa ser ut. I MicroWeb Avtalshantering kan du dessutom följa processen och få olika påminnelser kopplat till avtal i din organisation.

 

Signera och godkänn var du än är

De digitala signaturerna som används i tjänsten är krypterade, juridiskt bindande och spårbara. Signering kan göras med SMS, mejl eller mobilt BankID. MicroWeb Avtalshantering är kopplat till UC:s Organisationsregister vilket garanterar att era motparters företagsuppgifter stämmer.

 

Allt på ett ställe

Med era avtal samlade i MicroWeb Avtalshantering kan ni göra sökningar och snabbare hitta det ni behöver. Era befintliga avtal kan både skannas och läsas in in till tjänsten oavsett om de är i fysisk eller digital form.

 

Skyddad information

Driftsäkerhet och datasäkerhet är något vi prioriterar högt. Vi på MicroData är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning med bevarande och säkerhet i fokus. Avtalen kan gallras utifrån er dokumenthanteringsplan för att försäkra er om att ni följer era interna processer. Tjänsten är uppbyggd med en behörighetsstruktur som skyddar känsliga avtal och säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt roll.

Lagen i korthet

För att ett giltigt avtal ska ingås vid telefonförsäljning krävs att konsumenten skriftligen accepterar ditt anbud. Det gäller vid försäljning både till nya och befintliga kunder. Konsumentens godkännande ska lämnas efter samtalet. Om du inte får in någon skriftlig accept finns det alltså inget giltigt avtal och konsumenten är inte skyldig att betala för någon tjänst eller vara som du tillhandahåller.

MicroWeb avtalshantering - så går det till

Arkivet sätts upp av vårt erfarna förvaltningsteam och ni får inloggningsuppgifter till tjänsten. Ni bestämmer vilken information som ska finnas med och kunna sökas fram i MicroWeb Avtalshantering.

En process för digital signering skapas. Processen kan innehålla olika steg, till exempel godkännande av medarbetare, konsumentens signering och inläsning till arkivet. I de olika stegen i processen kan även information samlas in. När allt är klart har vi en avstämning och utvärderar resultatet tillsammans med er.Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Prata med oss!