MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

e-Arkiv för en advokat

Advokatfirman Nordkvist tar två steg in i framtiden!

Precis som de flesta byråer hade Advokat Nordkvist ett fysiskt pappersarkiv för sina klientjournaler, där varje avslutat ärende sparades i en mapp. Det gick åt mycket pappersutskrifter för att färdigställa akterna inför arkivering och återsökning innebar minst 10 minuter, bara för att hitta rätt akt.

Nu tar dom med hjälp av MicroWeb e-Arkiv två steg in i framtiden:

Första Steget. Fria från Pappersutskrifter

Andra Steget. Snabb återsökning från kontoret, hemifrån eller under resa.

MicroWeb e-Arkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att din information förblir läsbar. Med över ett decennium av expertis inom digitalt bevarande har MicroWeb utvecklats och vidareutvecklats. Allt du behöver i ett system, vilket sparar tid, pengar och ansträngning för att säkra din information.