Täby Kommun väljer MicroWeb som digitalt personalarkiv

 taby_logo

 

Täby Kommun är en snabbt växande kommun som ligger i framkant vad gäller tekniska lösningar. 2017 flyttar den kommunala verksamheten till Täby centrum och dit tänker man inte ta med sig de stora pappersarkiven som bland annat innehåller stora mängder personalhandlingar.

Täby väljer nu MicroWeb Peronalarkiv med koppling till Visma Window för en digital hantering och arkivering av personaldokumenten.