MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Täby Kommun väljer MicroWeb som digitalt personalarkiv

Täby Kommun är en snabbt växande kommun som ligger i framkant vad gäller tekniska lösningar. 2017 flyttar den kommunala verksamheten till Täby centrum och dit tänker man inte ta med sig de stora pappersarkiven som bland annat innehåller stora mängder personalhandlingar.
Täby väljer nu MicroWeb Peronalarkiv med koppling till Visma Window för en digital hantering och arkivering av personaldokumenten.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.