MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroData har högsta Kreditvärdighet

I september fick vi vårt diplom som visar att vi är solida och har varit det i fem år. Något vi är väldigt stolta över!

MicroData tillhör nu de 11% av Sveriges företag som har högsta kreditvärdighet, AAA

Hur får man då AAA i betyg?

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig).