Personalarkiv

Mellanarkiv

Långtidsarkiv

Bygglovsarkiv

Fakturaarkiv


Vad är e-Arkiv?

Ett e-Arkiv har precis som fysiska arkiv ett huvudsakligt syfte att långsiktigt bevara innehållet. Informationen i ett e-Arkiv kan variera och det kan också finnas skiftande behov för hur olika informationstyper ska hanteras.

I de flesta organisationer finns handlingar som av juridiska skäl måste bevaras för all framtid eller under många år framåt. Delar av den informationen återsöks sällan och bara några i organisationen har eller ska ha tillgång till den. Det kan även finnas handlingar som återsöks ofta, som ett stort antal anställda ska ha tillgång till, men bara några ska ha möjlighet att förvalta.

Ett e-Arkiv ska kunna ta hänsyn till olika informationstyper och verksamheters behov gällande bland annat sökbegrepp, tillgänglighet, behörighetsstyrning och tid för bevarande.


Levereras som tjänst

MicroWeb e-Arkiv levereras som en tjänst fri från klientinstallationer och långa uppstarter. Vi äger & driftar våra egna två serverhallar i Sverige.

 


Säkerhet

MicroData är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning med bevarande och säkerhet i fokus. Ni får endast ett personuppgiftsbiträde då vi utvecklar och driftar tjänsten utan underleverantörer. Ni äger själva era uppgifter och behandling sker endast på era villkor. All lagring och hantering sker i våra egna serverhallar i Sverige. Vi gallrar personuppgifter enligt rutiner och dokumenthanteringsplan i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om våra säkra molntjänster
Snabb uppstart

Beställning
Beställning av MicroWeb Personalarkiv görs utifrån era egna önskemål. Ett avtal som innehåller funktioner i grova drag tecknas.

Planering
Uppstart och planering för bland annat behörigheter, arkiv och specifikationer görs.

Kundanpassning
Kundanpassningar utförs av vår förvaltningsavdelning. Vi håller även utbildningar anpassade efter er.


 

Leverans
Vid leverans kan ni direkt använda systemet. Inga installationer krävs eftersom du kan använda systemet direkt i din webbläsare.

Inregistrering
Era personaldokument konverteras och läggs in i valda arkiv.

Uppföljning
Slutligen görs en uppföljning för att se till att systemet uppfyller era förväntningar. Om inte, utförs ytterligare anpassningar.snabb uppstart personalarkiv