MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Vår nya tjänst förenklar digitaliseringen!

Nu har ni möjlighet att halvera digitaliseringskostnaden med vår nya tjänst!

Vid inskanning av historiskt material kan ni halvera kostnaden genom vår tjänst MicroWeb Automatisk Datafångst som ger er flera fördelar: 

  • Lägre kostnad
  • Snabbare uppstart/hantering
  • Mindre manuellt arbete med tolkning indexering
  • Bättre kontroll och Säkerhet

Tjänsten är ett snabbare och mer ekonomiskt alternativ till att låta en extern part utföra dokumentskanning eller till att hyra in expertis och utrustning för avancerad dokumentskanning.

Oavsett om ni funderar på att skanna ert historiska arkiv till vårt digitala personalarkiv eller om ni tänkt er att enbart digitalisera manuellt inkomna dokument så är tjänsten ett alternativ för er.

Datafångst

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

skanning