Nacka Kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Nacka kommun väljer MicroWeb Personalarkiv med koppling till Visma Window för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation.