MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Bonava AB väljer MicroWeb som digitalt personalarkiv

Bonava AB väljer MicroWeb som digitalt personalarkiv

Bonava, ett av Sveriges största bostadsutvecklingsföretag, väljer nu MicroWeb Personalarkiv för att signera, arkivera, söka och hitta personalakter digitalt.

Bonava var ute efter en molnbaserad, säker och stabil lösning för personalarkiv som även kunde nås av övriga kontor i Norden (Sverige, Danmark, Finland och Norge). Lösningen blev MicroWeb Personalarkiv med digitala signaturer.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.