MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Bygglovsarkiv

I MicroWeb Bygglovsarkiv finns alla bygglovshandlingar säkert arkiverade med åtkomst var du än befinner dig. Här kan du hantera alla typer av bygglovshandlingar och bilagor såsom ritningar, ansökningar, geotekniska undersökningar eller tekniska beskrivningar.

Digitala bygglov

Snabb och ENkel sökning

Sök enkelt och hitta rätt information.

Minskad manuell hantering

Minska den manuella hanteringen eftersom handlingarna finns digitalt.

TYDLIG ÖVERBLICK

Alla bygglovshandlingar i samma ärende grupperas. Då är det enkelt att söka fram ett ärende och se samtliga handlingar.

Svensk arkivstandard

Arkivet följer svensk arkivstandard. Till exempel vad som ska lagras och gallringsregler.

Överblick

Sök fram allt som rör ett visst bygglov eller fastighet då alla dokument finns samlade på samma ställe. Vid användning av MicroWeb Bygglovsarkiv kan den manuella hanteringen minskas eftersom alla handlingar finns digitalt. Med förhandsgranskningen hittas rätt ritning.  Då behöver inte tunga, stora ritningar öppnas utan syns direkt.

Digitala bygglov

Förbättra samarbetet

Handlingar kan skannas direkt till arkivet eller exporteras från ett ärendehanteringssystem. Bygglovsarkivet kan även kopplas till andra verksamhetssystem med bland annat geotekniska handlingar. Handläggare kan skicka ritningar eller dokument via e-post till fastighetsägare direkt i bygglovsarkivet. Medborgare kan själva få tillgång till sina ritningar och dokument som rör deras fastighet genom ett medborgargränssnitt.

Säker informationshantering

Våra tjänster är anpassade att följa gällande lagar och regler kring till exempel personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Bygglovsarkivet ger möjlighet att styra vem som kan se vilken information. Validering, konvertering, mappning, indexering, test och arkivering kan skötas av behöriga användare. På så sätt kan ni säkerställa att personal får tillgång till rätt information. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkra tjänster

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer

Kom igång

För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT

Miljö och hållbar IT​

Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.