MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Nackas bygglovsenhet sparar tid och resurser med MicroWeb

MicroWeb gör hanteringen av bygglovshandlingar snabbare och enklare för både kommunen och medborgarna

Nacka Kommun har under sommaren 2021 lanserat en e-tjänst som låter Nackas medborgare ta del av aktuella ritningar från kommunens bygglovsarkiv.

Utifrån Nackas önskemål och behov har vi på MicroData anpassat vårt medborgargränssnitt för att tillgängliggöra en tjänst som utökar vår leverans med ritningar så långt tillbaka som från 40-talet.

Genom att ge medborgarna i Nacka möjlighet att själva söka bland bygglovshandlingarna, sparar vi tid för kommunen samtidigt som medborgarna upplever det som en snabbare och kortare process.

”Under sommaren är det många som vill renovera, bygga om eller ut, så trycket på vår enhet är som högst under denna period. Att vi då kan erbjuda medborgaren möjligheten att själv söka fram sina handlingar sparar både dem och oss tid. Detta har MicroData hjälpt oss med genom att ta fram ett gränssnitt mot våra historiska bygglovshandlingar.”

Ali Nabi, Utvecklingsledare på bygglovsenheten, Nacka kommun 

Bygglov
Bild: Adobe Stock

MicroData – leverantör av MicroWeb Bygglovsarkiv

I MicroWeb Bygglovsarkiv finns alla bygglovshandlingar säkert arkiverade med åtkomst var du än befinner dig. Här kan du hantera alla typer av bygglovshandlingar och bilagor såsom ritningar, ansökningar, geotekniska undersökningar eller tekniska beskrivningar.

Bygglovshandlingar